Fyrmesteren

af Bodil Selmer

 

 

Den dynamiske fyrmester Heering på Hanstholm Fyr var en ivrig fortaler for udvikling af kystsamfundene, men hvordan håndterede han selv den moderne tids krav? Hvordan finder den store historie genklang hos den enkelte?

 

Vi følger den unge sømand på fregatten Jylland i krigsåret 1864 og gennem årene som kaptajn i Vestindiensfarten. Vi er med, når han og hans unge kone rykker ind på det nyopførte Bovbjerg Fyr, og når familien efter nogle år rejser videre til Hanstholm længst nordvest i landet. Her knejser det store fyretablissement, dengang verdens mest avancerede, over et fattigt fiskerleje.

Undervejs får vi indblik i fiskernes og søfolkenes vilkår, arbejdet ved fyret, dramatiske strandinger, bevægende redningsaktioner og konflikter over de indbringende bjergninger. Vi ser, hvordan det barske liv på Hanstholm tærer på ægteskab og familieliv.

 

Bogen er baseret på skrivelser og dokumenter fra fyr- og redningsvæsenets samlinger på Rigsarkivet, de hundredvis af breve fyrmesteren skrev til Marineministeriet, hans mange avisreportager samt private breve. En svunden tids personer kommer til orde og fortiden bliver nærværende. Gennem fyrmesterens spændende skæbne får læseren indblik i tidens udfordringer og store spørgsmål.

© Bodil Selmer og Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag 2010